TRABZON KENT KONSEYİ KARARINI AÇIKLADI


Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Trabzon Ulaşım Master Ana Planı kapsamında, değerlendirilmesi elzem olan Maraş Caddesinin taşıt ve yaya düzenlenmesi konusu Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulunca değerlendirildi. Değerlendirmede Ulaşım Master Ana Planının bir bütün olarak ele alınmasının önemine vurgu yapılarak Trabzon Büyükşehir Belediyesinin süreci şehir paydaşları ile istişare içinde götürmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken benzer konularda da aynı hassasiyetin gösterilmesi istendi
Ulaşım Master Ana Planı ile ilgili  Nisan ayında, Trabzon Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Maraş Caddesinin taşıt ve yaya düzenlenmesi ile ilgili alternatif düzenlemeler konusunda Kent konseyi Yürütme Kurulu Üyelerine ve bazı sivil toplum temsilcilerine konsey binasında bilgilendirme toplantıları yapılmış ve gerek Yürütme Kurulu üyelerinin gerekse  STK temsilcilerinin görüşleri alınmıştı. Bu toplantılarda Maraş Caddesinin trafik ve yaya düzenlemesinde öne çıkan üç alternatif 26 Mayıs 2021 günü yapılan Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında, Kent Konseyi Ulaşım Çalışma grubundan gelen verilerle birlikte değerlendirilmiştir. Sunulan üç alternatif plan; 1-Maraş Cad. Çift Şerit Tek Yönde Trafiğe Açık Çalışması Durumu   2-    A)Maraş Cad. Tek Şerit Tek Yönde Özel Araca Açık Olması Durumu B)Maraş Cad. Tek Şerit Tek Yönde Toplu Taşımaya Açık Olması Durumu 3-Maraş Caddesinin tamamen yayalaştırılma Durumu. Maraş Caddesinin Meydan-Postane kavşağı arası toplam uzunluğu 400 metre olup bu mesafe uluslararası standartlarda genellikle bir durak mesafesi olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan bir caddede günlük yaya sayısının 1000 in üzerinde olması o caddenin yayalaştırılmasında önemli bir veri olarak değerlendirilmektedir. Maraş caddesinde bu sayı 4000 yayadan fazladır. Yazları ise iki katına hatta daha fazlasına çıkmaktadır. Diğer değişkenlerle birlikte değerlendirildiğinde Maraş Caddesinin trafiğe kapatılmasının Trabzon şehrinde yaşam kalitesine olumlu katkıları olacağı bir gerçektir. Zira altyapı çalışmaları nedeniyle mecburi kapatma sırasında bu gerçek yakınen gözlenmiştir  Bu durum 3. Maddenin bazı düzenlemelerle birlikte var olan sorunları çözmede daha etkin olacağını göstermektedir. Bununla birlikte bu kısmın yayalaştırılması esnasında şehrimize büyük katkısı bulunan Dolmuş esnafının temsilcilerinin görüşlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi önemlidir. Bu kapsamda dolmuş esnafınının ekonomik kayba uğramaması ve vatandaşlarımızın ulaşım hizmetinin aksamaması için dolmuş depolama alanları, vatandaşın yayalaştırılan bu kısımda dolmuşlara rahatlıkla ulaşabilmesi, dolmuşların da yayalaştırılacak alana en yakın mesafede yolcu indirme-bindirme imkanlarının sağlanması gerekir. Benzer hassasiyetin mevcut ve oluşturulacak yeni otoparklar konusunda da gösterilmesi gerekir. 15 metre civarında genişliği bulunan Maraş Caddesinin yayalaştırılması kapsamında ortada 3 metre genişliğinde bir taşıt izinin bırakılması önemli görülmekte ve bu taşıt izinin yalnızca ihtiyaca bağlı olarak itfaiye, ambülans, temizlik taşıtları, çöp araçları ve belirli saatlerde lojistik amaçlı kullanıma yönelik olmalıdır.  Taşıt izi dışında kalan bölgenin tamamen yayalaştırılması ve gerek bu alanın gerekse 3 metrelik yol güzergahının tarihi dokuya uygun Arnavut kaldırımı şeklinde peyzajının yapılmasının uygun olacağı konusunda Yürütme Kurulu Üyelerinin fikir birliğine varmıştır. Maraş caddesinin bu kısmı ile ilgili yaya kaldırımlarının bir turizm şehri olan Trabzon’un kültürel ve sanatsal yaşamına uygun estetiğe ve sanatsallığa önem verilerek düzenlenmesi gerektiği yürütme kurulunca önerildi. Diğer yandan uzun yıllardır tartışma konularından biri olan hafif raylı sistemle ilgili olarak Maraş Caddesi düzenlemesi esnasında ileride tekrar söküp yıkmaya meydan vermemek adına rayların tasarlanacak 3 metrelik taşıt izine döşenmesi ve ileride devamı yapılarak bütünlüğün sağlanması önemli görülmektedir. Trabzon Kent Konseyi olarak; Trabzon da yürütülen projeler konusunda karar alma sürecine tüm paydaşların katılmasını önemsiyor ve bu uygulamanın şehrinizin gündeminde olan diğer önemli çalışmalarda da yürütülmesini bekliyoruz.   Ortak aklın şehrimize daha çok katkı sağlayacağını düşünüyor ve bu istişare kanallarının açık tutulmasını önemsiyoruz.